Untitled
1870既日出幾時都咁靚
#kaiyuan. #開元堂 #1870 #dawn

1870既日出幾時都咁靚
#kaiyuan. #開元堂 #1870 #dawn

小學同學最好的是
即使大家都變了,你還是我印象中的你

小學同學最好的是
即使大家都變了,你還是我印象中的你

說了再見以後有沒有再見
20130318

說了再見以後有沒有再見
20130318

收過咁多張Postcard呢張最靚
#postcard #mucha

收過咁多張Postcard呢張最靚
#postcard #mucha

有緣到嚇親我,
約都冇咁齊
衰人二號 @lanbeee 
@judy_lokyi

有緣到嚇親我,
約都冇咁齊
衰人二號 @lanbeee
@judy_lokyi

想把花吃掉的貓,心懷不軌地用這眼神望著我
#cat

想把花吃掉的貓,心懷不軌地用這眼神望著我
#cat

做一個胖子多麼好

做一個胖子多麼好

中環遊莊聚。
希少真係為大家帶來無限歡樂:)
#katomy

中環遊莊聚。
希少真係為大家帶來無限歡樂:)
#katomy

骯髒

骯髒

開元,A!!!
#kaiyuan #開元

開元,A!!!
#kaiyuan #開元